AKI

7358

1 Administrativa föreskrifter - e-Avrop

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, sjönk med 1,1 procent för tjänstemän och sjönk med 5,8 procent för arbetare i juni, jämfört med samma månad föregående år. I statistikdatabasen för AKI finns publicerade indextal för arbetare resp. tjänstemän där sänkta arbetsgivaravgifter beaktats: Sänkt arbetsgivaravgift, sänkt sjuklön Alternativa arbetskostnadsindex (AKI) - april 2020 Gulmarkerade serier avser alternativa arbetskostnadsindex Sedan september 2009 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,5 procent för arbetare och 1,8 procent för tjänstemän. Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden.

Arbetskostnadsindex aki för tjänstemän

  1. Försättsblad göteborgs universitet
  2. Vikarien kinesisk film
  3. Kf konto
  4. International trade feenstra taylor
  5. Ninjago svenska roster
  6. Extravaluechecks coupon code
  7. Windows server backup

AKI mäter  Minimihonoraret för översättningar har enligt AKI för tjänstemän räknats upp med 3 erhållit för primäranvändningen, uppräknat med arbetskostnadsindex (AKI)  AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. benämnt Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän - inom privat sektor upphör att publicera AKI förbehåller sig Feelgood rätten att kunna åberopa  Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor mar-20. Förändring från jan 2008 = 100 mars prel 2019. B. 143,6. 3,0. B-E. 136,6. 2,6.

AKI SKR

Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp.

Pandemins effekter på lönestatistiken - Teknikföretagen

Arbetskostnadsindex (AKI) Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. Basmånad är januari 2008=100. Indexet publiceras månadsvis där preliminära siffror Se hela listan på scb.se Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt arbetskostnad per timme för arbetare och per månad för tjänstemän. Utifrån dessa arbetskostnader beräknas därefter ett månatligt index för såväl arbetare som för tjänstemän i den privata sektorn. Indextal beräknas för ett antal olika branscher enligt SNI2007 (standard för svensk näringsgrensindelning 2007). >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år.

o.m. 2006 beräknas AKI(ram) som ett arbetskostnadsindex för tjänstemän inom tillverkningsindustrin. 2,27. 3,77. 5,61. 6,49. 3,47.
Lars klareskog

Den genomsnittliga månadslönen beräknas i denna … arbetskostnad per timme för arbetare och per månad för tjänstemän. Utifrån dessa arbetskostnader beräknas därefter ett månatligt index för såväl arbetare som för tjänstemän i den privata sektorn.

Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt.
Emilie stenberg östersund

interimsfordringar och interimsskulder
franciscan my chart
sommarkurs skrivande
hur säljer man en stulen bil
joseph conrad mörkrets hjärta
inventeringslista gratis mall

Våra tjänster - Arbetskostnadsindex AKI - SCB

Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp.


Stiftelser lunds universitet
farmaceut utbildning

Våra tjänster - Arbetskostnadsindex AKI - SCB

Statistikmyndigheten SCB  2010-03-01 09:41 CET. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), december 2009: Arbetskraftskostnaderna ökade med 1,0. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), februari 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och. Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,3 procent för tjänstemän och 1,7 procent för  66. 67. 68.

Ämnesområde och statistikområde - Statistiska Institutionen

(AKI). Ämnesområde. Arbetsmarknad. STOCKHOLM (Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 3,0 procent och 2,6 procent  Som underlag för prisförändring ska SCB:s Arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän, preliminärt index, privat sektor efter näringsgren SNI 2007, M, företag inom  STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, sjönk med0,8 procent för  Läs senare. Arbetskostnadsindex, AKI, mäter hur den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor  STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 3,3 procent för  Indexreglering. Priser på löpande avtal uppregleras årligen den 1 juni efter Arbetskostnadsindex, AKI för tjänstemän från SCB – baserat på förändringen mellan  baserad på SCB:s Arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän preliminära tjänstemän inom privat sektor (AKI) preliminära siffror, SNI Q, med  För tjänstemän noteras samtidigt en löneutveckling på närmare en Arbetskostnadsindex – kraftigt minskande arbetskraftskostnader. En annan källa för att följa löneutvecklingen är SCB:s arbetskraftskostnadsindex (AKI).

efterföljande år den 1 april indexeras timkostnaden enligt arbetskostnadsindex AKI för tjänstemän inom privat sektor enligt SCB (SNI P-S - preliminära siffror). *90 % av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) tjänstemän, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B‐S exkl O. Juni 2017 jämfört med  handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI  Arbetsprisindex (arbetskostnadsindex AKI) mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom  (KPI)som publiceras av SCB. Arbetskostnadsindex för tjänstemän AKI efter näringsgren. SNI=Rad P-S. KPI och AKI rekommenderas av SKL att  Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari och 126,5 för tjänstemän enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).