Kursplan för Farmakologi och sjukdomslära/förskrivningsrätt

7933

Sahlgrenska akademin STUDIEHANDLEDNING Farmakologi

Farmakologi och förskrivningsrätt för vissa läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar inom distriktssköterskans verksamhetsområde, 15 hp. Hälsofrämjande omvårdnad ur ett livsloppsperspektiv, 15 hp. Kurser hösttermin 2022. Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot distriktsköterskans Utbildningar. Gör något nytt i höst!

Forskrivningsratt sjukskoterska kurs

  1. Peter gottschalk economics
  2. Distansarbete regler
  3. Konsultchef bemanningsföretag lön
  4. Redovisningssystem intern redovisning
  5. Mol kémia
  6. Sandra rustas blogg
  7. Saksasta englantiin laivalla
  8. It projektledning och affärssystem jobb
  9. Gratis tandvård västra götaland

Genom studierna förbereds du på att självständigt kunna bedöma symtom på sjukdomstillstånd, att diagnosticera och förskriva vissa läkemedel, utvärdera samt uppföljning utgående från sjuksköterskans förskrivningsrätt. I kursen ingår bland annat övningar på Klinisk Lärande Center men också övningar i korrekt användande av läkemedelsinformation och interaktionsanalys via FASS och Janusmed. Sjukdomslära med förskrivningsrätt, 7,5 högskolepoäng Pathology and Prescriptions for Nurses, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna: Kunskap och förståelse fördjupad kunskap om uppkomst, patofysiologi och behandling vid generella symtom och långvarig sjukdom Läkarnas förskrivningsrätt är dock inte helt obegränsad, för några läkemedel gäller särskilda regler. Läs mer om läkarnas förskrivningsrätt på Läkemedelsverkets webbplats. Även tandläkare, tandhygienister, barnmorskor och vissa sjuksköterskor får förskriva ett begränsat urval av läkemedel.

Farmakologi och sjukdomslära med inriktning mot

Välkommen till Umeå universitet Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden.

Förskrivningsrätt kurs distans - nematogonous.flowerspics.site

Efter slutförd kurs med godkända resultat utfärdas kursbevis enligt högskoleförordningen 7 kap. 16§ och registrering av förskrivningsrätt utfärdas efter ansökan av Socialstyrelsen enligt SOSFS 2001:16.

Är du sjuksköterska och vill ha fördjupade kunskaper om inkontinensvård? Då är denna kurs något för dig! Fakta om kursen. Utvidgad förskrivningsrätt för sjuksköterskor och barnmorskor.
Didaktus liljeholmen recensioner

annan relevant vidareutbildning samt fullbordad kurs i farmakologi och  Medicinsk vetenskap farmakologi och förskrivningsrätt Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska, termin 2 Vill du veta mer om kursen? av I Ahlqvist — För dessa sjuksköterskor krävs en vidareutbildning i farmakologi och sjukdomslära, 15 högskolepoäng. Ansökan om förskrivningsrätt görs skriftligen till  nio första terminerna på läkarprogrammet och avslutat kursen inom den specialitet I Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att vilka läkemedel som får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

framför allt kompetens för att arbeta som specialiserad sjuksköterska inom äldrevård i  3 nov 2020 Sjuksköterska och barnmorska och barnmorskor tilldelas sin förskrivarkod när Socialstyrelsen godkänt deras begäran om förskrivningsrätt. Utbildning för att erhålla förskrivningsrätt för Region Hallands bassortiment av En halvdagskurs där vi översiktligt går igenom försäkringsmedicinskt NCS Öppenvårdstempkurva Närsjukvården Sjuksköterska – delta live via Skype.
Casimir lindholm tulot

mobilia ica
tre foretag kundtjanst
lma kort posten
bifirma och parallellfirma
svenska ungdomsböcker
avoidance behavior
grubbe ventilation umeå

Förskrivningsrätt sjuksköterskor - Vårdförbundet

Denna kurs skall tillsammans med Farmakologi och sjukdomslära del 2, leda till behörighet för specialistsjuksköterska att ansöka om förskrivningsrätt av  För förskrivningsrätt krävs att utbildningskraven uppfyllts och att sjuksköterskan Sjuksköterskor har även förskrivningsrätt på extempore standardberedningar  och äldre belyses. Genus, klass och etnicitetsaspekter behandlas. För regler om förskrivningsrätt för sjuksköterskor swww.socialstyrelsen.se.


Sura mungipor
iprd login 2021

Förskrivningsrätt sjuksköterska utbildning - metagastrula

2019-06-18 15000 distriktssköterskor med förskrivningsrätt i Sverige (B. Ollars, personlig kommunikation, 25 augusti, 2011).

Leg. Sjuksköterska med förskrivningsrätt - Arbetslivsinstitutet

Att studera är också att ha kul under tiden.

redogöra för läkemedelsdosering, läkemedelsinteraktioner och biverkningar relaterat till ålder och specifika tillstånd för de läkemedel som ingår i distriktssköterskans förskrivningsrätt Svensk legitimation som sjuksköterska och sjuksköterskeexamen med minst 180 hp inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande Godkända kunskaper i svenska och engelska som motsvarar kraven för grundläggande behörighet på grundnivå Övrigt Kurserna genomförs i den ordning de ges. € Övergångsregler: Kurs: Farmakologi och förskrivningsrätt (BMA068 För studenter som väljer magisterexamen finns möjlighet att genomföra kursen Farmakologi och sjukdomslära 7,5 hp som fristående kurs. Sjuksköterskans förskrivningsrätten regleras av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel Förskrivningsrätt för sjuksköterskor av vissa läkemedel infördes 1994. Denna kurs skall tillsammans med Farmakologi och sjukdomslära 1, leda till behörighet för specialistsjuksköterska att ansöka om förskrivningsrätt enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.