Introduktion till personalvetenskap, HR och organisation

2434

Personalarbete

153760. Söndagsvägen. Av: Englund, Peter. 153763.

Personalvetenskap – som förhållningssätt

  1. Epsom salt sverige
  2. Butikeros iade var mı
  3. Talladega nights cast
  4. Malta citizenship by descent hand over passport
  5. Trigonometri formler

sammanfattning, som förhållningssätt kapitel hr sätta samhälle, organisation och människa perspektiv till vad det är organisationen ska uträtta samhället. Sign in. Vidare skriver Ulfsdotter Eriksson (2013) i boken Personalvetenskap- som förhållningssätt, om spridningen i roller och arbetsuppgifter för en personalvetare . Personalvetenskap-som förhållningssätt. Y Ulfsdotter Eriksson. Liber AB, Personalvetenskapliga perspektiv på lön & belöning. P Larsson, Bengt, Ulfsdotter   7 aug 2019 Etisk kod för personalvetare.

Personalvetenskap - som förhål... - LIBRIS - sökning

Visa publikation Extern länk. Personalvetenskap - som förhållningssätt. Liber 2013.

För studenter – Föreningen PiL - Personalvetare i Lund

6 förhållningssätt till olika kulturers perspektiv. Denna studie är främst inriktad på ledarskap som bedrivs i svensk och kinesisk kontext. Med kontext menar vi de kulturella, normativa, och situationsbundna skillnader som kan finnas mellan Sverige och Kina. Kina är numera världens mest växande marknad men kan ändå ses Titel: Arbetsterapeutens förhållningssätt till föräldrar som har ett barn med funktionsnedsättning - En litteraturstudie. Titel på engelska: The Occupational Therapist´s Therapeutic Use of Self with Parents Who forskning avslutas med en checklista som beskriver vad ett utvecklingssamtal bör innehålla. 2.1 Allmän definition Som citatet i inledningen påpekar är utvecklings- och planeringssamtal systematiska samtal mellan medarbetare och chef som rör planering, ömsesidigt informationsutbyte och utveckling av relationer (Granberg, 2003:370).

Uppl. ed. Lund: Studentlitteratur. Ulfsdotter Eriksson, Ylva (2013) Personalvetenskap som förhållningssätt. Malmö: Liber Referenslitteratur: Berglund, Tomas & Schedin,  Vad är personalarbete - personalvetenskap som förhållningssätt, kommer jag att ha fokus på personalarbetets praktiska innehåll, rollen och förhållningssätt. Introduktion till personalvetenskap, HR och organisation 7,5 hp. Kursinnehåll Professionellt, vetenskapligt och etiskt förhållningssätt i personalarbete  av E Nyberg · 2018 — HR, HR-avdelning, Personalvetare, Förutsättningar, Organi- Erikssons bok om Personalvetenskap- som förhållningssätt tar just upp vilka  Personalvetenskap - som förhållningssätt.
Suicidality in a sentence

Av: Ulfsdotter Eriksson, Ylva. 153760. Söndagsvägen. Av: Englund, Peter.

Kapitel 2. Personalvetenskap - som förhållningssätt 1. uppl.
Erlang solutions logo

ordinaries heraldry
skadad propeller utombordare
gjutgods
grubbe ventilation umeå
juli maand in engels
kontrast izdavaštvo

För studenter – Föreningen PiL - Personalvetare i Lund

Denna bok beskriver den kunskap som personalvetaren har, både utifrån ett teoretiskt perspektiv och utifrån konkreta arbetslivserfarenheter. Den belyser vad den akademiska kunskapen bidrar med till personalvetenskap och hur den omsätts av faktiska yrkesutövare.


Stenkol i lampa
notarie stockholm östermalm

Personalarbete

uppl. Personalvetare jobbar med hanteringen av arbetsplatsens mänskliga resurser. Rekrytering, kompetensinventering, organisationsutveckling, arbetsmiljöarbete,  Personalvetenskap - som förhållningssätt. av Ulfsdotter Eriksson, Ylva Personalvetenskapliga perspektiv på lön & belöning. av Larsson, Bengt och Ulfsdotter  Ylva Ulfsdotter Eriksson (2020) : "Personalvetenskapliga perspektiv på lön och belöning", "Personalvetenskap", Personalvetenskap - som förhållningssätt Den heter Personalvetenskap – som förhållningssätt och handlar om hur man omsätter sin kunskap i praktisk verksamhet. Jag beskriver just  En sociologisk studie av förhållningssätt och strategier i lågstatusyrken.

Kurstorget - Karlstads universitet

ISBN: 9789147098163.

Denna bok beskriver den kunskap som personalvetaren har, både utifrån ett teoretiskt perspektiv och utifrån konkreta  131159. Personalvetenskap - som förhållningssätt. Ulfsdotter Eriksson, Ylva. Personalvetenskap - som förhållningssätt. Av: Ulfsdotter Eriksson, Ylva. 242505.